Skartace dokumentů. Jak správně postupovat a na co si dát podle zákonů pozor?

skartace-dokumentu-uvodni

Pod pojmem skartace dokumentů si vybavíte fyzickou likvidaci dokumentů rozřezáním na nesložitelné dílky. Skartace je ale v “očích” zákona něco jiného. Zjistěte, jak na skartaci podle platné legislativy.

Žádná firma by neměla podceňovat nakládání s dokumenty. Ať už jde o jejich ukládání, správu, ale také jejich odstranění. Likvidaci dokumentů řídí složitá pravidla a není možné dělat s firemními dokumenty cokoliv.

Zákonná povinnost podnikatelů a firem – archivace a skartace

Kromě vedení účetnictví mají fyzické a právnické osoby také povinnost příslušné dokumenty archivovat a po vypršení skartačních lhůt je také řádně skartovat. Tato povinnost se ale netýká výhradně účetních dokladů, ale také jiných dokumentů. 

Povinnosti jsou v tomto ohledu velmi těžko uchopitelné, protože jsou rozštípené v mnoha právních předpisech. Snadno se tak může stát, že je daný subjekt může být potrestaný třeba i za neuložené ceníky, které už jsou dávno po splatnosti.

4 zásadní kroky v postupu při archivaci a skartaci firemních dokumentů

  1. Úschova dokladů u subjektu pod zákonem stanovené, tzv. skartační lhůty. 
  2. Volba dokumentů určených pro skartaci. 
  3. Splnění povinností, které má subjekt ke státnímu archivu – v případě podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku, třídění dokumentů na ty určené k trvalé archivace a na dokumenty určené ke skartaci. 
  4. Skartace dokumentů a archivace příslušných dokumentů.
skartace-dokumentu-obrazek
skartace-dokumentu-obrazek

Co je skartační řád a k čemu slouží?

Skartační řád je předpis původce dokumentů, který stanovuje podrobnosti výkonu spisové služby, jehož součástí je také tzv. spisový plán – seznam typů dokumentů. Součástí skartačního řádu je také skartační plán, který se v praxi používá v kombinaci se spisovým plánem. 

Proto každý druh dokumentu doprovází minimálně skartační znak, skartační lhůta a spouštěcí událost.

Jak se správně vypořádat se skartací?

Majitel dokumentů, tedy původce, je povinen včas na dokumenty nebo spisy zaznačit skartační lhůtu, kterou je myšlena doba, jež je nezbytná v rámci zákonných i jiných požadavků dokument uchovat. 

Skartační lhůta sama o sobě začíná až 1. ledna dalšího roku, který následuje po spouštěcí události, jíž může být například:

  • uzavření spisu
  • uplynutí záruční lhůty
  • vyřazení pacienta ze spisu apod. 

Co se děje před skartací dokumentů

Když vyprší lhůta, po kterou je subjekt povinen mít dokumenty uložené ve firmě, může uvažovat o skartaci. Před samotnou skartací ale musí nabídnout oblastnímu archivu k archivaci dokumenty s trvalou hodnotou

Jakmile uplyne skartační lhůta, dochází k zařazení do skartačního řízení, kde se s dokumenty zachází podle skartačních znaků:

  • A – archiv = dokument s trvalou hodnotou, který je určen k uložení do archivu
  • S – stoupa = dokument určený ke skartaci
  • V – výběr = dokument, který bude po posouzení teprve zařazen do kategorie A nebo S

Je vidět, že skartace a skartační řízení je poměrně složitý proces. Proto se vyplatí používat nástroj, který si dokáže se skartací poradit v rámci komplexní správy dokumentů, kterou můžete provádět prostřednictvím DMS systémů.

Prozkoumejte všechny výhody DMS systému

Vyřešte kompletně práci s dokumenty a datovými zprávami jedním chytrým, robustním a cenově dostupným softwarem s Workflow. Účinné ukládání, správa, tok dokumentů a automatizace procesů Vám přinesou maximální produktivitu a zabere minimum času.