Co je to digitální transformace a proč je pro firmy důležitá?

digitalizace-uvodni

Porozumějte digitální transformaci. Zjistěte, proč je pro firmy důležitější než dřív a jakou jim přinese přidanou hodnotu.

Co je to digitální transformace

Digitální transformace je proces, kterým firmy začleňují moderní technologie do svých procesů. Každá firma v určitém bodě zjistí, že potřebuje udržet krok s konkurencí a vést firemní procesy efektivnější. Digitální transformace tedy pro firmy znamená vyšší účinnost, obchodní agilitu a uvolnění pracovní síly, kterou je možné využít jinde. 

K digitální transformaci vede mnoho různých cest. A každá firma k digitální transformaci přistoupí jinak. Společnost může například nejprve zavést systém pro automatické vytěžování faktur nebo umělou inteligenci. V každém případě vyžaduje zahájení digitální transformace nové přístupy a myšlení. Jen díky tomu je možné si představit, jak může firma v budoucnu lépe fungovat. I když se může zdát digitalizace časově i finančně náročná. 

Rozdílné chápání pojmu digitální transformace

S digitální transformací souvisí pojem digitalizace, který má ale dva různé významy, které je nutné rozlišovat. Digitalizace je proces převodu analogových informací a dat do digitální podoby. Typickým příkladem je digitalizace dokumentů. Digitalizace je také ale proces, který využívá digitální technologie ke změně obchodních a firemních procesů. Digitální transformace tedy zahrnuje úsilí digitalizace napříč celou organizací.

Digitální transformace jako odklon od tradičního myšlení

Pro většinu firem je digitální transformace spojená s odklonem od tradičního myšlení, směrem k více kolaborativnímu a experimentálnímu přístupu. Tyto nové způsoby přístupu k práci odhalují nová řešení, která mohou zlepšit zákaznickou zkušenost, podnítit inovace ve firmě a kladně ovlivnit růst společnosti.

Proč je digitální transformace pro firmy důležitá

Než propukla pandemie COVID-19, digitální transformace byla z velké části úzce zaměřena na zákaznickou zkušenost. Jenže pak se najednou všechno změnilo a zrychlilo. Firmy začaly zjišťovat, že je digitální transformace základ. A že je středobodem provozní efektivity v celé firmě

Změny začaly probíhat v kratších vlnách a digitální transformace se stala prioritou napříč odvětvími. Vedení firem si totiž začalo uvědomovat obrovskou příležitost pro celou firmu. A samozřejmě se nabídla také konkurenční výhoda oproti firmám, které digitální transformaci neřeší. 

Podle průzkumů se během a po pandemii rychlost digitální transformace zvýšila. Zatímco před investice do nových technologií rostly dvojnásobně, během a po pandemii se rychlost dostala na pětinásobek. Lídři se zkrátka začali zaměřovat na inovativní technologie a investice do nich. Dobře si totiž spočítali, že to znamená růst a vyšší tržby

Strategie digitální transformace

Prosadit tak velké změny, jako je digitální transformace, je bez důkladného plánu prakticky nemožné. Nebo hodně velké sci-fi. Existuje 5 oblastí, kterým se musí firmy věnovat, aby digitální transformace klapala. 

1. Digitální transformace napříč celou společností

Pokud chcete firma projít úspěšnou digitální transformací, musí to vzít pěkně od píky. A taky komplexně. Nejde si říct, že teda teď začnu s tou digitální transformací jenom u obchodních činností. Takový přístup může být zhoubný. Pokud ale firma k digitální transformaci přistoupí strategicky,  může snížit provozní náklady a zastavit neefektivitu.

Díky jednotnému modelu napříč podnikáním a technologiemi je snazší dosáhnout budoucích ambicí. Technologická cesta, kterou si nyní zvolíte, rozhodne více než kdy jindy o úspěchu firmy.

2. Přeskupení obchodních operací při digitální transformaci

Pro úspěch digitální transformace je zásadní změna obchodních procesů a přijetí nových způsobů práce. Co zákazníci a zaměstnanci nejvíce potřebují a jak mohou pomoci digitální procesy? 

Nejdříve si připravte tyto otázky a taky odpovědi. Můžete tak vytvořit lepší procesy ve všech oblastech. Ať už jde o zlepšení služeb zákazníkům prostřednictvím lepší analýz dat nebo přesun klíčových služeb do cloudu. 

3. Digitální transformace volá po osvojování nových postupů a experimentech

S tím, jak se zvyšují očekávání zákazníků, je nutné zavádět nové způsoby práce. Takže nejde pouze o technologie. Ale také o digitální transformaci uživatelů. K čemu by firmě byla investice za statisíce, kdyby s ní zaměstnanci neuměli pracovat. Úspěšná digitální transformace je radikálně odlišný přístup – přístup, který vidí technologii dostupnou a lidi jako ty, kteří ji ovládnou efektivně.

4. Flexibilní digitální transformace připravená na změny

Při digitální transformaci je důležité neuzavírat se pouze v jedné technologii. Představte si, že začnete například s digitalizací faktur. Jenže záhy zjistíte, že s dokumenty se dá pracovat elektronicky kompletně se všemi. V takové situaci je vhodné být pohotový a flexibilní. Můžete urychlit inovace ve firmě. Takový přístup umožňuje rychlou a udržitelnou změnu. 

5. Digitální transformace je stále také o lidech

Digitální transformace ovlivňuje všechny aspekty podnikání. Aby to fungovalo, je třeba napasovat všechno dohromady – digitální operace, digitálně kvalifikovanou pracovní sílu a hlavně celkové zaměření na novou věc. S digitální transformací se musí prostě ztotožnit každičká osoba ve firmě a přijmout ji za svou. Jedině tak je možné nové technologie přijmout a jak je nejlépe integrovat do každodenního života. 

Digitální transformace přináší pro pracovníky nové výzvy. K vytvoření udržitelné změny si společnosti často potřebují vybudovat nové dovednosti, protože zaměstnanci pracují novými způsoby.

Až 4× rychlejší zápis faktur do systému s DOCU-X

Zjistěte, jak digitalizace šetří čas a náklady společnosti ASB

Jak se propracovat k digitální transformaci

Mnohé firmy si uvědomují, že je digitální transformace důležitá. Otázky, které často zaznívají, jsou: 

  • Jak bychom měli začít?
  • Kde máme začít?
  • Jak financovat digitální transformaci

Tady je několik kroků, které firmám pomohou odpovědět na tyto otázky a umožní změnu. 

Digitální transformaci berte jako obchodní transformaci

Zákazníci by měli být na prvním místě při jakékoli transformaci. Společnosti by měly začít identifikací klíčových bodů nebo problémů, které zákazníci řeší. Pokud například máte firmu se zákaznickou podporou, lidi vám často volají a vy je nejste schopni efektivně odbavovat, asi je něco špatně. Potřebujete digitalizovat data. Ale ne jen kvůli digitální transformaci, ale taky kvůli spokojenosti svých zákazníků. 

Digitální transformace jako rozvoj strategie a organizačních změn

Jasná vize, integrovaný přístup a zaměření na hodnotu jsou klíčem k jakékoliv transformaci. Mít správnou strategii nejen digitální transformace je zásadní pro všechny zúčastněné strany.

Digitální transformace jako šlechtění vztahů

Je třeba si uvědomit, že digitální transformace je výhodná pro všechny strany. Nejen pro samotnou firmu, zákazníky ale taky partnery. Vždyť i ti hledají nové zdroje růstu a provozní efektivity. I v tomhle na tom případě na digitální transformaci můžou obě strany vydělat. 

Berte digitální transformaci jako investici

Digitální transformace tady není proto, že ji musíte dělat, protože to dělají ostatní. Digitální transformace je tady proto, aby firma vzkvétala. Financování digitální transformace je složitý proces, ke kterému je nejlepší přistupovat krok za krokem

Pokud k digitální transformaci přistoupíte jako k investici, je možné ji samostatně financovat, optimalizovat investice do technologií a odstranit překážky změny.

Digitalizace jako součást digitální transformace

Jak už jsme popsali výše, digitální transformace vyžaduje mnohem výraznější využívání digitálních technologií. Když se bavíme o digitální změně, je třeba brát v úvahu fakt, že lidé jsou důležitější než technologie. Digitální transformace je celkové přehodnocení myšlení firmy a její strategie. 

Digitalizace firmy je součástí digitální transformace. Digitalizace se zabývá událostmi, které již nastaly nebo aktuálně probíhají.

A od toho jsme tady my, specialisti na vytěžování dat, digitalizaci dokumentů a jejich elektronickou správu. Pokud to s digitální transformací myslíte vážně, je třeba začít nejprve přemýšlet o digitalizaci firmy. 

Jak začít s digitalizací firmy? A co všechno dokážou OCR a DMS systémy DOCU-X?