Správa ISO dokumentace

Správa ISO dokumentace

ISO řešení ořez
ISO řešení ořez

Spravujte elektronicky veškerou firemní ISO dokumentaci. Vyhněte se problémům s tvorbou, schvalováním či změnovým interním řízením norem díky DOCU‑X DMS

 

Činnost každé organizace je řízena souborem externích i interních norem, které jsou nutné pro dodržování kvality procesů a výkonů společnosti. Při takovém řízení dochází především ve velkých organizacích k problémům, které souvisejí s tvorbou, schvalováním či změnovým řízením ISO dokumentace. Stejně tak i s jejich distribucí určeným pracovníkům a stahováním neplatných verzí norem.

Celý proces je mimořádně organizačně, papírově, pracovně i časově náročný. Vyžaduje zapojení mnoha zaměstnanců a koordinaci jejich činností. Prozkoumejte řešení pro správu ISO dokumentace. 

illustration-image
illustration-image

DOCU‑X DMS

Toto řešení je součástí DOCU‑X DMS. Získáte tak nejen aplikaci pro správu ISO dokumentace, ale po rozšíření máte možnost spravovat elektronicky veškerou firemní dokumentaci.

Pracujte při správě ISO dokumentace produktivně

  • Digitalizace celého procesu řízení předpisové ISO dokumentace
  • Snížení nákladů – odbourání papírové dokumentace při schvalování, změnovém řízení a distribuci
  • Udržování verzí norem, jejich historický přehled a možnost prohlížení
  • Automatizace schvalovacího a změnového řízení
  • Zvýšení pracovní produktivity zaměstnanců podílejících se na tvorbě a správě norem
  • Výrazné ulehčení interních auditů a procesů certifikace a recertifikace pro systémy ISO

Podrobný popis řešení pro správu ISO dokumentace

noico
Tvorba nových norem podle šablon
Usnadněte si práci při vytváření nových norem. Součástí řešení správy ISO dokumentace jsou šablony, s nimiž nové normy vzniknou mnohem rychleji a jednodušeji a mají vždy jasně danou strukturu.
noico
Připomínkování a schvalování revizí
DOCU‑X DMS umožňuje řízený proces pro připomínkování a schvalování ISO dokumentace, kdy vybraní uživatelé pracují nad jedním dokumentem, jejich činnosti jsou evidovány a je tak přehled o veškerých činnostech.
noico
Elektronická distribuce norem zodpovědným pracovníkem
Stačí vybrat skupinu uživatelů nebo konkrétní uživatele a na jedno kliknutí všem odejde úkol v rámci připomínkování nebo schvalování ISO dokumentace. Současně vidí zodpovědný uživatel, kdo již úkol splnil/nesplnil a jak reagoval.
noico
Publikace platných norem
Po kompletní schválení ISO dokumentace dojde k vystavení pro všechny uživatele v rámci společnosti, kteří se mají dokumentem/směrnicí řídit a ti jsou o tom opět informování emailovou notifikací.
noico
Automatické stažení či znepřístupnění neplatných norem
Při tvorbě nových norem či během jejich změn můžete snadno zapomenout na staré, neplatné. Naše řešení tyto normy může automaticky znepřístupnit/archivovat a vy se můžete soustředit na důležitější věci.
noico
Jednoduchá revize norem
Díky verzování ISO dokumentů je revize norem snadnější než kdykoliv předtím. Jakákoliv změna v dokumentu je evidována jako nová verze dokumentu a zároveň je možné automaticky měnit číslo verze směrnice.
noico
Archiv platných a neplatných norem
Mějte v normách naprostý pořádek. I když některé normy stáhnete či znepřístupníte, mohou se Vám v budoucnosti hodit. Archiv platných i neplatných norem udržuje v ISO dokumentaci pořádek – jsou vždy snadno k nalezení.