Řízení zápisů a úkolů z porad

Řízení zápisů a úkolů z porad

Porada orez
Porada orez

Získejte přehlednou správu a kontrolu zápisů a úkolů z nich vyplývajících. Řešení automaticky generuje úkoly z porad a předává je zodpovědným, oprávněným osobám a mnohem víc.

Práce se zápisy z porad patří k běžným činnostem managementu na všech stupních řízení.

Klasická forma zápisu však přináší problémy související s distribucí zápisů na všechny zodpovědné útvary, selekcí a distribucí úkolů ze zápisů zodpovědným pracovníkem, přenosem úkolů ze zápisů nadřízeného útvaru do zápisů podřízených útvarů apod.

Dalšími úskalími jsou situace, kdy je nutné provést záznam nesplněných úkolů ze všech zápisů z předcházejícího období nebo seznam úkolů ze zápisů z různého stupně řízení.

illustration-image
illustration-image

DOCU‑X DMS

Dejte všem poradám řád a pracujte s úkoly tak, aby byly splněny vždy v řádném termínu. Využijte výhody řešení, jehož nedílným prvkem je systém DOCU‑X DMS.

Řiďte zápisy z porad účinně

  • Centrální databáze zápisů pro různé typy porad (porady správní rady, dozorčí rady, ředitelů)
  • Automatizované vytvoření zápisů podle závazných šablon pro daný typ porady
  • Dostupnost zápisů přesně určeným pracovníkům na základě přístupových práv

Mějte přehled nad úkoly z porad

  • Generování a distribuce úkolů z dokumentu zápisu do přehledné databáze úkolů
  • Centrální evidence všech úkolů
  • Monitorování a kontrola plnění úkolů výkonnými pracovníky po dobu řešení
  • Vytváření podkladů o plnění úkolů na další poradu (tvorba seznamu nesplněných úkolů)
  • Filtrování a vyhledávání úkolů podle zadaných kritérií

Podrobný popis řešení pro řízení zápisů a úkolů z porad

noico
Zápisy z porad na jednom místě pro snadnou dohledatelnost
Ať už se ve Vaší firmě konají porady na jakékoliv úrovni, všechny najdete na jednom místě. Oprávnění pracovníci v nich tak jednoduše hledají, což zefektivňuje další práci v souvislosti s poradami a úkoly.
noico
Pohotové řízení pracovních procesů
Řešení se hodí pro střední a vrcholový management jako účinný nástroj na podporu operativního řízení pracovních procesů v organizaci prostřednictvím automatizace, zpřehlednění a kontroly plnění úkolů z porad.
noico
Snadné vyhledávání úkolů podle kritérií
V úkolech se neztratíte. Řešení nabízí filtrování a vyhledávání úkolů podle kritérií, které si nastavíte: Například všechny nesplněné úkoly, konkrétní osoby či oddělení, úkoly za určité časové období apod.
noico
Monitorování plnění úkolů vzešlých z porad
Řešení se hodí pro střední a vrcholový management jako účinný nástroj na podporu operativního řízení pracovních procesů v organizaci prostřednictvím automatizace, zpřehlednění a kontroly plnění úkolů z porad.

Zarezervujte si živou ukázku

Zjistěte, jak DOCU-X funguje v praxi. V živé online ukázce vám představíme další výhody.