Správa datových schránek

Správa datových schránek

Sprava datovych schranek - úvodní foto orez
Sprava datovych schranek - úvodní foto orez

Spolehněte se, že Vaše datová zprávy zůstanou v bezpečí na věky. Řešení uloží Vaše datové zprávy se všemi přílohami a Vy k nim budete mít okamžitý přístup a dohled.

Obyčejná aplikace České pošty datové zprávy maže po uplynutí 90 dní. Pokud je tedy nemáte sami pod kontrolou, můžete o ně na dobro přijít.

Vyhněte se problémům spojeným s ukládáním datových zpráv – mějte je sami pod svou kontrolou. Modul DOCU‑X Datové schránky je uloží do zabezpečeného úložiště se všemi atributy.

illustration-image
illustration-image

DOCU‑X DMS

Udržte absolutní kontrolu nad datovými zprávami. S naším řešením a systému DOCU‑X DMS zůstanou v bezpečí a s rychlým přístupem.

Udržujte své datové zprávy v bezpečí

  • Dlouhodobé ukládání datových zpráv (v rámci aplikace České pošty jsou po 90 dnech smazány)
  • Okamžitý přístup ke zprávám napříč společností
  • Možná automatická kategorizace dle metadat zprávy
  • Spouštění schvalovacího procesu nad datovou zprávou
  • Kompletní přehled o stavu zpráv k dispozici
  • Hlídání termínů

Podrobný popis řešení pro správu datových schránek

noico
Uložení se všemi potřebnými přívlastky
Modul uloží Vaše datové zprávy do zabezpečeného úložiště se všemi atributy (obálkou) a přílohami datové zprávy včetně dodejky a ZFO souboru, který obsahuje celou datovou zprávu opatřenou elektronickým podpisem a může sloužit jako důkaz o datové zprávě.
noico
Snadný přístup ke zprávám v datové schránce
Datové zprávy jsou do zabezpečeného úložiště k Vám na server stahovány bez nutnosti neustálého přihlašování k webovému rozhraní. Přístupové údaje jsou zadány v nastavení systému, takže je možné zprávy stáhnout pouze „na kliknutí”. Uživatelé, kteří zprávy z datových schránek vyřizují, vůbec nemusí znát heslo do datové schránky.
noico
Zpracování zpráv pomocí workflow
Díky DOCU‑X Workflow je možné automatizovat i oběh datových zpráv po jejich stažení do archivu. Po uložení zprávy může být ihned předána k řešení odpovědným uživatelům podle atributů zprávy, automaticky mohou být hlídány termíny pro vyřízení jednotlivých zpráv a uživatelům, kteří mají danou zprávu vyřídit, může být zaslána e‑mailová notifikace.

Zamluvte si živou online ukázku

Podívejte se, jak řešení funguje v praxi. Objevte další výhody DOCU-X v živé online ukázce.