Produkty

DOCU‑X DMS

DOCU‑X DMS komplexně řeší problematiku ukládání, správy a práce s elektronickými i naskenovanými dokumenty a datovými zprávami. Díky tomuto systému je práce s dokumenty výrazně efektivnější a bezpečnější. více o DOCU‑X DMS
SOCOS DMS

DOCU‑X OCR

DOCU‑X OCR je systém pro automatické vytěžování (rozpoznávání) požadovaných údajů z naskenovaných a elektronických dokumentů. Díky tomu odpadá nutnost údaje z dokumentů přepisovat např. do informačního systému. více o DOCU‑X OCR
SOCOS OCR

DOCU‑X Workflow

DOCU‑X Workflow zajišťuje řízení toku dokumentů (schvalovacích procesů) a úkolů. Vždy tak máte přehled, kde se určitý dokument (úkol) nachází, v jakém je stavu v rámci schvalování a tím získáváte výrazně větší přehled o Vaší společnosti. více o DOCU‑X Workflow
SOCOS Workflow