7 důvodů, proč se vyplatí digitalizace firmy

digitalizace-firmy

O digitalizaci firem se hodně mluví a tak vás možná napadá otázka, zda je vhodná a výhodná také pro vaši organizaci. Přečtěte si o sedmi benefitech, které mají vliv na ziskovost a efektivitu.

Digitalizace firmy je integrace digitální technologie do všech oblastí podnikání. Výsledkem jsou zásadní změny ve způsobu fungování firmy. Společnosti využívají tento proces k tomu, aby předělaly své podnikání tak, aby bylo efektivnější a ziskovější.

Proč je digitalizace firmy důležitá?

Digitální transformace mění způsob fungování firmy. Ovlivňuje každou úroveň organizace a spojuje data napříč všemi oblastmi. Díky využití automatizace pracovních postupů a pokročilého zpracování dat (umělá inteligence a strojové učení) je možné fungovat tak účinně, jak dřív nebylo možné. 

Mnohdy je digitalizace firmy spojena s náklady. Přesun dat do cloudového prostředí snižuje provozní náklady. Uvolňuje náklady na hardware a software a zároveň uvolňuje ruce členů týmu pro práci na dalších projektech.

1. Digitalizace firmy přispívá k lepšímu sběru dat

Většina společností shromažďuje velké množství dat týkajících se chodu firmy a zákazníků. Digitalizace firmy znamená optimalizaci sběru těchto dat, která mohou posunout firmu vpřed. 

Digitalizace firmy vytváří systém pro shromažďování správných dat a jejich úplné začlenění do business intelligence na vyšší úrovni. Vytváří způsob, jakým různé funkční jednotky v organizaci mohou data integrovat do přehledného systému, který je dostupný všem pověřeným osobám. 

2. Elektronická správa dokumentů jako základ digitalizace firmy

Digitalizovaná firma konsoliduje informace a zdroje do sady nástrojů, se kterými lze efektivně pracovat. Všechna firemní data jsou tak díky elektronické správě dokumentů na jednom místě. Data se tak stanou snadno dostupná a přehlednější, což přispívá k vyšší efektivitě procesů napříč celou firmou.

digitalizace-firmy-1
digitalizace-firmy-1

3. Zákaznická data jako hnací motor obchodní strategie

Účinné shromažďování dat o zákaznících může být klíčem k lepšímu porozumění. Pokud vystihnete jejich potřeby, můžete vytvořit obchodní strategii, která je ještě více zaměřena na zákazníka

S využitím strukturovaných (osobní informace o zákaznících) a nestrukturovaných dat, jako jsou metriky sociálních médií, mohou tyto statistiky pomoci řídit obchodní růst. Data umožňují strategiím poskytovat relevantnější a hodnotnější obsah.

4. Digitalizace firmy podporuje firemní kulturu

Poskytnutím správných nástrojů členům týmu, které jsou přizpůsobeny jejich potřebám, podporujete digitální kulturu firmy. 

Tyto nástroje poskytují snadný způsob spolupráce a pomáhají digitálně posunout celou organizaci vpřed. Digitální kultura vynucuje zvyšování kvalifikace, která je pro digitalizovanou firmu zásadní.

Co všechno dovede řešení DOCU-X DMS?

5. Digitalizace firmy přináší vyšší ziskovost

Každá společnost se snaží o to, aby fungovala lépe a měla vyšší ziskovost. Digitalizace firmy je jednou z cest, jak k tomu výrazně přispět. Podle studie SAP Center for Business Insights a Oxford Economics dochází k těmto scénářům:

  • 80 % organizací, které dokončily digitální transformaci, uvádí vyšší zisky.
  • 85 % firem tvrdí, že zvýšili svůj podíl na trhu.
  • Vedoucí pracovníci očekávají v průměru o 23 % vyšší růst tržeb než konkurence.

6. Digitalizace podporuje agilnost firem

Díky digitalizaci jsou firmy agilnější. Chytré nástroje dovolují například rychlejší zavedení služeb na trh nebo strategii nepřetržitého zlepšování. To umožňuje rychlejší inovace a přizpůsobení.

7. Digitalizace firmě přináší vyšší produktivitu

Správné technologické nástroje mohou zefektivnit pracovní postupy a zlepšit produktivitu. Automatizace mnoha manuálních úkolů a integrace dat v celé organizaci dovolují členům týmu pracovat rychleji nebo zvládnout více práce.

Kdy začít s digitalizací firmy?

Už včera bylo pozdě, řečeno trochu s nadsázkou. Většina malých a středních firem už běžně pracuje s dokumenty digitálně. Otázkou však je na jaké úrovni. Firmy často zatěžuje roztříštěná evidence, a s tím spojené řízení firemních procesů. Jde o to, že firmy obvykle využívají izolované aplikace nebo systémy od různých dodavatelů. Všechno to může začít cloudovou aplikací na zpracování faktur. Jenže potřeby digitalizace firmy se stále rozrůstají a jedna aplikace nestačí. Nabalují se další a další systémy, které si nakonec vůbec nerozumí a z digitalizace firmy dělají spíše zmatek. Snaha pokrýt dle potřeby každou část firmy zvlášť mnohdy končí chybami a neefektivním využitím zdrojů. Nebo dokonce ztrátami.

Když to shrneme, tak je ideální s digitalizací firmy začít hned. Ale promyšleně. To znamená, že základem každé modern firmy by měla být jednotná evidence všech dat, díky níž má management vždy k dispozici relevantní informace pro rozhodování. Pokud digitalizovaná firma dokáže evidovat data ze všech oblastí firmy na jednom místě, vede tahle cesta správným směrem.

 

Digitalizace firmy podle velikosti 

Digitalizovat na určitou úroveň by měla každá firma. Dřív nebo později to donutí každého. Každá společnost má však s digitalizací trochu jiné cíle:

  • Malé společnosti se snaží získat nové zákazníky. 
  • Digitalizace střední firmy znamená udržení kroku s konkurencí. 
  • Větší firmy digitalizují kvůli zvyšování produktivity zaměstnanců.

Co je pro digitalizaci firmy zásadní?

Profesionální dodavatelé komplexních služeb by měli kromě migrace dat a adopce technologií zajistit také možnosti přizpůsobení či vývoj aplikací dle individuálních potřeb. 

Podle odborníků bývá mezi firmami největší zájem o customizované aplikace ke schvalování faktur, zpracování objednávek a interní schvalování dokumentů nebo nejrůznější mobilní aplikace pro zaměstnance pracující v terénu.