Digitalizace. Co znamená pro vaši firmu?

digitalizace

Zajímá vás, co si všechno představit pod pojmem digitalizace? Jak se digitalizace liší od digitální transformace? A co digitalizace znamená pro každou firmu?

Co je to digitalizace

Digitalizace znamená využití digitálních technologií ke změně obchodního modelu a využití nových příležitostí ke zvýšení zisku. Digitalizace je proces přechodu na digitální podnikání. Digitalizace usnadňuje a zefektivňuje pracovní postupy a procesy. 

Zejména v dnešním světě založeném na technologiích je zásadní přijmout digitální kulturu, abych mohla firma přežít a uspět.

Rozdíl mezi digitalizací a digitální transformací

Mezi pojmy digitální transformace a digitalizace je rozdíl, i když se velmi často zaměňují. Digitalizace je jednoduše řečeno převod fyzických dokumentů do digitální podoby. Příkladem může být digitalizace faktur, tedy jejich naskenování, vytěžení dat a zařazení do elektronického oběhu dokumentů. V podstatě i vyfocení smlouvy mobilním telefonem je digitalizace. 

Digitální transformace je strategie nebo proces s využitím moderních digitálních technologií, jehož výsledkem jsou hlubší změny ve firmě. Můžou znamenat například změnu obchodního modelu s cílem využít nové příležitosti. 

Přečtěte si také článek o digitální transformaci a jejích strategiích

Příklady úspěšné digitalizace

Digitalizace, to nejsou jenom prázdná slova vynesená do větru. Pokud firmy stojí o skutečně úspěšnou digitalizaci a spojí se se spolehlivým dodavatelem, úspěch je zaručený. 

Lepší než vypisování výhod digitalizace je názorná ukázka, kterou je v tomhle případě společnost ASB. Ta se zaměřila na digitalizaci správy dokumentů.

Případová studie: Elektronické schválení faktury za 2 minuty

Zjistěte, jak společnost ASB díky našemu řešení dokáže zpracovávat faktury až 4× rychleji a snížit kontrolu jednoho dokladu z hodiny na 2 minuty.

Digitalizace a cloudová řešení

Ukládání souborů do cloudu podporuje digitalizaci. Data jsou přístupná komukoliv a kdekoliv. Navíc je možné přizpůsobit oprávnění a různá nastavení. To dovoluje rozšiřovat podnikání za hranice jedné geografické lokality.

Zaměstnanci pracující na dálku mají přístup k jakýmkoli informacím, které potřebují, bez ohledu na to, kde sídlí. To je v dnešní době obzvláště užitečné, protože spoustu firem využívá mimo jiné externí dodavatele služeb. Cloud je ale výhodný samozřejmě také pro stálé zaměstnance. Vždycky je přeci lepší, když se k datům může dostat člověk co nejjednodušeji. 

SaaS jako základ úspěšné digitalizace

Přijetí cloudu a SaaS (software jako služba) je zásadní pro úspěšné strategie digitální transformace. Existuje celá řada příkladů, jak může SaaS pomoci společnostem v jejich úsilí o digitalizaci. Například:


Digitalizace podporuje obchodní agilitu

Technologie se nikdy nepřestanou vyvíjet. A spolu s nimi i očekávání zákazníků. Firmy musí být vždy připraveny přijmout změny. SaaS umožňuje firmám udržet si agilitu. Kombinace škálovatelnosti a neustálého vylepšování funkčnosti umožňuje společnostem zajistit budoucnost svých obchodních a technologických investic.


Digitalizace a úspora času

IT oddělení potřebují čas a prostředky na implementaci, údržbu a aktualizaci svého softwaru. Přijetí SaaS řešení může snížit čas a zdroje vynaložené na provozní podporu související s IT.


S digitalizací dosáhnou firmy  efektivnější spolupráce v týmu

Pokud svým zaměstnancům ulevíte od zbytečné administrativy, projeví se to v efektivitě práce. Zůstaňme například u digitalizace účetních dokladů. Pokud musí účetní faktury ručně přepisovat do účetního programu, skenovat je a obcházet vedení kvůli schvalování, jistě to moc účinné nebude. 

Pokud se celý proces digitalizuje, zvládne účetní zpracovat více dokladů za ještě menší čas. V praxi to znamená, že při skokovém nárůstu přijatých dokladů vám stále stačí jedna účetní. 

To je teprve začátek. Pokud digitalizace prostupuje všemi pracovními postupy, ulehčí to celému týmu. Digitalizace umožňuje efektivnější spolupráci napříč odděleními.

ocr-program-asekol
ocr-program-asekol

Případová studie: Snížení nákladů o 210 000 Kč ročně

Společnost ASEKOL šetří denně 3,5 hodiny při zadávání faktur, což je celkem 105 dní v roce. Objevte další výhody automatického vytěžování dat. 

Přečíst případovou studii

Lepší dostupnost a vyšší kvalita

Díky cloudu a SaaS mohou zaměstnanci snadno přistupovat k souborům a aplikacím. To firmě poskytuje flexibilitu, aby mohla snadno a efektivně působit v mezinárodním měřítku.

Zároveň je možné díky digitalizaci zvýšit výkon. Manažeři mohou měřit a analyzovat data. Jedno rčení praví, že co se měří, to se zlepšuje. A je tomu tak i v praxi. 

Digitalizace a digitální pracovní prostředí

Digitalizace jde ruku v ruce s pracovním prostředí zaměstnanců nebo externistů. Pandemie koronaviru ukázala, že je potřeba digitalizace zásadní. Týmy nemusí za každou cenu sedět fyzicky u jednoho stolu v jednom místě na světě. Díky digitalizaci se mohou být porady a schůzky vedeny přes Teams nebo Zoom. Diskuze probíhají přes Slack nebo aplikace na projektové řízení. A celá sada dalších nástrojů se používá k plnění každodenních úkolů.

Pokud mají zaměstnanci k ruce řadu šikovných digitálních nástrojů, pracují produktivněji a efektivněji. Nejen jim, ale celé firmě. 

Jak začít s digitalizací?

Digitalizace tady není proto, že ji musíte dělat. Digitalizace je tady proto, aby firma vzkvétala. Financování digitalizace je složitý proces, ke kterému je nejlepší přistupovat krok za krokem. Pokud k digitalizaci přistoupíte jako k investici, je možné ji samostatně financovat, optimalizovat investice do technologií a odstranit překážky změny.

Nejjednodušší je začít digitalizací dokumentů, které denně přijímáte a kolují ve firmě. Jsme specialisté na vytěžování dat, digitalizaci dokumentů a jejich elektronickou správu. 

Jak začít s digitalizací? A co všechno dokážou OCR a DMS systémy DOCU-X? 

Domluvte si živou online ukázku. Předvedeme vám naše řešení v praxi