GDPR

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů v souvislosti s organizací akce.

Správcem osobních údajů je SOCOS IT s.r.o., Praha - Lhotka, Jílovská 427/25, PSČ 14200, IČ: 24163911, DIČ: CZ 24163911 (dále jen SOCOS IT). Kontaktní informace najdete v sekci kontakty na www.socosit.cz.

Osobní údaje Vámi vložené do registračního formuláře budou použity v souvislosti s organizací akce, na kterou se přihlašujete, a to za účelem – zasílání e-mailů s potvrzením registrace, aktualizacemi informací týkajících se akce, poděkováním za účast s odkazem na zveřejněné prezentace, žádostí o vyplnění hodnocení a podobně.

Vezměte prosím na vědomí, že z akce pro reportážní účely pořizujeme fotografie. V maximální možné míře snažíme zabírat především přednášejícího, ovšem při pokládání dotazů může být zabrán také tazatel.

Akce pořádané SOCOS IT (semináře, konference, školení) jsou službami SOCOS IT. Osobní údaje související s organizací akce proto uchováváme po dobu, po kterou jsou potřebné pro provozování a zkvalitňování služby, maximálně však po dobu 5 let.

K datům, která nám prostřednictvím registračního formuláře poskytnete, máte veškerá práva stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tato práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše.