Implementace ve společnosti ERDING

Ve společnosti ERDING, a.s. jsme implementovali komplexní systém pro správu dokumentů – DOCU‑X OCR pro pořizování dokumentů, DOCU‑X DMS pro ukládání dokumentů včetně modulu DOCU‑X workflow pro schvalování faktur přijatých. Celé řešení je integrováno s IS Helios Orange.