Služby města Pardubic a.s. – nový zákazník

Služby města Pardubic a.s. se zabývají péčí o město Pardubice, jeho čistotu, pořádek a svoz odpadu, dobrý stav komunikací a jejich schůdnost v zimním období, městskou zeleň, úklid veřejných ploch, bezchybný provoz semaforů a osvětlení města pro jeho bezpečnost atd.

U zákazníka implementujeme řešení pro digitalizaci dokumentů, vytěžování dat z faktur, správu faktur a smluv a také anonymizaci smluv a následné odesílání do registru smluv.