Anonymizace dokumentů DOCU‑X Redact

Dle schváleného zákona č. 340/2015 Sb., tzv. Zákon o registru smluv, musí všechny státní organizace zveřejňovat uzavřené smlouvy (nad 50 000 Kč) na veřejném portále. Celý proces anonymizace, vyplnění metadat a odeslání do registru je poměrně složitý a zdlouhavý. Z tohoto důvode jsme připravili DOCU‑X Redact, který vše potřebné zajišťuje v rámci jediné aplikace. Ukázka práce s DOCU‑X Redact ZDE