Volejte: +420 605 268 656
EN

Rodina produktů DOCU-X, které usnadní zpracování dokumentů ve Vaší firmě

dms
DOCU-X DMS komplexně řeší problematiku ukládání, správy a práce s elektronickými i naskenovanými dokumenty a datovými zprávami. Díky tomuto systému je práce s dokumenty výrazně efektivnější a bezpečnější.
ocr
DOCU-X OCR je systém pro automatické vytěžování (rozpoznávání) požadovaných údajů z naskenovaných a elektronických dokumentů. Díky tomu odpadá nutnost údaje z dokumentů přepisovat např. do informačního systému.
workflow
DOCU-X Workflow zajišťuje řízení toku dokumentů (schvalovacích procesů) a úkolů. Vždy tak máte přehled, kde se určitý dokument (úkol) nachází, v jakém je stavu v rámci schvalování a tím získáváte výrazně větší přehled o Vaší společnosti.

O nás

V SOCOS IT se setkáte s týmem odbor­níků, který se již 10 let věnuje pro­ble­ma­tice Docu­ment manage­mentu a správy doku­mentů. Jsme ryze česká spo­leč­nost zabý­va­jící se vývo­jem vlast­ního SW pro správu doku­mentů DOCU-X, sou­vi­se­jí­cích modulů a inte­grač­ních řešení.

Naším cílem je pomá­hat zákaz­ní­kům se sprá­vou doku­mentů tak, aby naše řešení bylo vždy pří­no­sem. Zaklá­dáme si na féro­vém jed­nání a dlou­ho­dobé spo­lu­práci s našimi zákaz­níky i part­nery.

Naše hlavní oblasti zájmu

Systém pro správu dokumentů DOCU-X DMS
Rozpoznávání textů DOCU-X OCR
Schvalování DOCU-X Workflow
Integrace s Vaším ERP/IS

Naši spokojení klienti

Naše softwarové řešení úspěšně používají mimo jiné tyto společnosti:


Novinky v oblasti správy firemních dokumentů

Vyjádření našich zákazníků

Rozšířili jsme sekci Reference na na našem webu a přidali vyjadření několika našich zá…
15. 7. 2017

Anonymizace dokumentů DOCU-X Redact

Dle schváleného zákona č. 340/2015 Sb., tzv. Zákon o registru smluv, musí všechny státní organizace zveř…
11. 4. 2017

Palmia s.r.o. - nový zákazník

Účetní společnost Palmia s.r.o. vybrala pro automatizované zadávání faktur do účetního SW řešení …
28. 3. 2017


Pomáháme firmám se správou dokumentů.
Dokážeme pomoci i Vám.

kde nás najdete V Olši­nách 2300/75, 108 00 Praha 10 — Vršo­vice +420 605 268 656 info@socosit.cz více o nás
sídlo společnosti SOCOS IT s.r.o.